Posted on: Październik 6th, 2013 by admin

misjaMisja

Celami działania SHP są:

1. Upowszechnianie hydrologii i jej osiągnięć, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu hydrologii w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

2. Integracja środowiska hydrologów zatrudnionych w ośrodkach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz branżowych biurach projektowych i w firmach konsultingowych.

3. Reprezentowanie środowiska hydrologów zrzeszonych w SHP w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

”Więcej

kozenieKorzenie

Idea założenia organizacji zrzeszającej hydrologów wykrystalizowała się podczas XXXIV Szkoły Hydrologii w Mądralinie w maju 2006 roku.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich odbyło się w Warszawie, w gmachu IMGW przy ul. Podleśnej 61 w dniu 18 września 2006 roku – uczestniczyło w nim 28 hydrologów z całej Polski. Zebrani powołali wówczas Komitet Założycielski Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, przyjęto Statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd Główny, powołano Sąd Koleżeński.        

Prezesem SHP został prof. Beniamin Więzik. 

”Więcej