Konferencje

Posted on: Październik 8th, 2013 by admin

12.12.2018

Zarząd Główny SHP urzejmie informuje o dwóch nadchodzących wydarzeniach w 2019 roku:
  • Konferencja nt. Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, która odbędzie się na UW w dniach 4-5 lipca 2019.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/warsaw2019.html

  • II Międzynarodowe Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne pt. Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, które odbędą się w dniach 10-13 czerwca 2019 r. w Zakopanem i Tatrzańskim Parku Narodowym.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można znaleźć na stronie http://geo.uj.edu.pl/konferencja/tatra2019/


10.01.2018

Zarząd Główny SHP uprzejmie informuje iż w dniu 22 marca 2018 roku odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody” w Poznaniu. Partnerem Konferencji jest Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Konferencja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Wody, który w 2018 roku odbywa się pod hasłem „Natura dla wody – Nature for Water”.  Konferencja adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Nauk o Ziemi i służyć ma wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska młodych hydrologów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

>> Komunikat 1 <<


5.01.2018

Informacja o II Międzynarodowym Forum Młodych pt. „Ochrona Gleby i Wody” oraz o Sympozjum ICCE- 2018 pt. „Wpływ Zmian Klimatycznych na Dynamikę Transportu Rumowiska: Pomiary, Modelowanie i Redukcja” organizowanym w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie w dn. 27-31.08.2018. Szczegółowe informacje tutaj.


06.06.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Międzynarodowej Konferencji „The Disaster Risk Reduction Conference”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 roku w Warszawie. Informacje o Konferencji dostępne są na stronie:

http://www.drr.uw.edu.pl


02.06.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje iż z okazji Roku Rzeki Wisły odbędzie się Konferencja Naukowej pt. „ ZASOBY I PERSPEKTYWY GOSPODAROWANIA WODĄ W DORZECZU WISŁY”, w dniach 16 i 17 listopada 2017 roku w Toruniu. Informacje o Konferencji dostępne są w komunikacie 1:

Komunikat 1

Rejestracja i przekazywanie abstraktów do druku odbywa się poprzez stronę internetową konferencji

07.02.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Międzynarodowej Konferencji: International SWAT Conference and Workshops, która odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2017 roku w Warszawie. Informacje o Konferencji dostępne są na stronie:

http://swat.tamu.edu/conferences/2017/


30.01.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej z Okazji Światowego Dnia Wody pt: „Naturalne i Antropogeniczne zmiany obiegu wody”, która odbędzie się w Poznaniu 22 marca 2017 roku. Informacje o Konferencji dostępne są na stronie:

http://hydrolog.home.amu.edu.pl/konferencja.html


06.10.2016

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Hydrologia Zlewni Zurbanizowanych”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich i Komisję Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego przy współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Globalnym Partnerstwem dla wody, Komitetem Gospodarki Wodnej PAN oraz Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 22-23 września 2016 roku, zgromadziła ponad 90 uczestników. Uczestnicy konferencji reprezentowali szkoły wyższe, administrację centralną i lokalną, biura projektowe i doradcze oraz firmy wykonawcze z całego kraju.

Konferencję otworzył prezes SHP i jednocześnie prorektor SGGW w Warszawie – prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, podkreślając coraz większa rolę jaką ma hydrologia w rozwoju obszarów zurbanizowanych następnie, dr hab. inż. Eugeniusz Koda dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW przywitał uczestników konferencji życząc ciekawych prezentacji i interesujących dyskusji. W trakcie sesji otwierającej ogłoszono również wyniki VIII edycji Konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą prace dyplomową z hydrologii oraz wręczono nagrody laureatom i dyplomy ich promotorom.

Podczas 6 sesji referatowych i jednej posterowej przedstawiono łącznie 39 prezentacji, które tematycznie zgrupować można w następujące zagadnienia: antropopresja, wezbrania i powodzie, zmiany odpływu, informacja hydro-meteorologiczna, jakość wód w ciekach miejskich oraz zagadnienia różne.

Wybrane prezentacje konferencyjne opublikowane zostały w Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN nr 39, którego wersja cyfrowa dostępna jest do pobrania  >> tutaj <<.


25.05.2016

Zarząd Główny SHP informuje i zaprasza do uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Hydrologia zlewni zurbanizowanych, która odbędzie się 22-23 września 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

   >> Komunikat 2 (MS Word) <<

   >> Komunikat 2 (PDF) <<

>> Komunikat 3 (PDF) <<


28.04.2016

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Technicznej SHP (22-23.09.2016) informuje, iż do prezentacji i publikacji zaakceptowano wstępnie 45 spośród nadesłanych abstraktów.

Instrukcja przygotowania artykułu do publikacji do pobrania

>> Instrukcja dla autorów <<

Karta uczestnictwa w Konferencji do pobrania

>> Karta uczestnictwa <<


25.01.2016

Zarząd Główny SHP informuje i zaprasza do uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Hydrologia zlewni zurbanizowanych, która odbędzie się 22-23 września 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

> Komunikat 1 <<


20.01.2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Konferencji pt. Nowoczesne Metody i Rozwiązania w Hydrologii i Gospodarce Wodnej, która odbędzie się w dniach 25-27 maja 2015 r. w Sosnowcu i Szczyrku.

>> Karta Zgłoszeniowa <<

>> Komunikat I <<


17.11.2014

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Międzynarodowej Konferencji pt. Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych (Disaster Risk Reduction), która odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 r. w Warszawie.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.drr.uw.edu.pl

>> Zaproszenie <<


02.09.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o XXIII Ogólnopolskiej Szkole Gospodarki Wodnej Modelowanie w planowaniu i zarządzaniu zasobami wodnymi, która odbędzie się w Krakowie w dniach 24-25 września 2013 roku.

 >> Komunikat <<

>> Formularz rejestracyjny <<


19.07.2013
Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje i zaprasza do uczestnictwa w II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, który odbędzie się w dniach 17-19 września 2014 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

>> Komunikat 1 <<

  >> Karta zgłoszeniowa <<

 


06.06.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, która odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 24-25 września 2013 roku

 

>> Informacje <<

 


06.06.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Praktyczne funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w warunkach rosnących wymagań ekologicznych, która odbędzie się w Szczyrku, 16-18 paŸdziernika 2013 roku

>> Informacje <<

 


08.02.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA która odbędzie się 20-21.06.2013 r. w Zielonej Górze

>> Informacje <<

 >> Karta zgłoszeniowa <<