Konferencje

Posted on: Październik 8th, 2013 by admin

15.04.2019

Zarząd Główny SHP przekazuje informacje:

Dear colleagues,

Please be informed that the 4rd Disaster Risk Reduction Conference will be held  at the University of Warsaw on 23th- 25th October, 2019, in Poland ( http://drr.uw.edu.pl/en/ and http://drr.uw.edu.pl/)

The 4rd DRR aims to bring together leading academic scientists, researchers and young researchers to share their experiences, research results and questions about all aspects of Disaster Risk Reduction. It also provides the premier interdisciplinary forum for researchers and practitioners to present the most recent trends, practical challenges  and the solutions for natural disaster risk reduction. There is a place for geographical, physical and social issues as well as the  risk reduction management in the context of natural hazards.

Deadlines and registration

Main topic: Local and regional aspects of natural disasters risk reduction

Conference date: October 23-25, 2019

Registration is open now:  http://drr.uw.edu.pl/en/registration/

Abstract Submission Deadline for Oral/ Poster Presentation: May 31, 2019 (Please use abstract template)

Early registration deadline: May 31, 2019

Late registration deadline: August 31, 2019

Oral presentation: 15 minutes

Poster size: A0 (841 x 1189 mm; 33.1 x 46.8 in)

Attendance to all Sessions, Abstract and Programme Book: 4rdDisaster Risk Reduction Conference 2019, Luncheons and Coffee Breaks, Name Tag, Small Handbag, and Certificate of Attendance and Presentation. All abstracts and poster will be reviewed. Accepted abstracts submitted must be presented at the conference. At least the one author must necessarily be registered and participant in the conference. Only this kind of abstract will be printed in the Abstract and Programme Book (ISBN). PLEASE NOTE: Registration does not include: accommodation, transportation, and tickets to any social events. The organizer does not participate in passport and visa procedure of the conference partakers.

Workshop: In addition, we encourage you to participate in the workshops, which will take place on Friday, October 25. Workshops are intended to serve as an intensive collaborative forum for exchanging ideas, theories and practices. Admission in a workshop is a free, but the number of participants is limited.

Details of the Conference: http://drr.uw.edu.pl/en/ and http://drr.uw.edu.pl/

We look forward to greeting you at the Disaster Risk Reduction Conference in October 2019!

Organizing Committee 4rd DRR

www.drr.uw.edu.pl 

drr@uw.edu.pl


15.03.2019

Zarząd Główny SHP przekazuje informacje:

Dear Colleagues,
We would like to remind you that the ISH 2019 Special Poster Session submission will close on Friday, 15 March.
You may also benefit from early bird registration fees. Don’t miss the deadline: 22 March 2019.
You are still welcome to submit your abstract to have a possibility to present your research. The Scientific Committee will evaluate received submissions, and if accepted for presentation during the ISH, they will be published in the book of abstracts.
So make good use of this last opportunity and submit your poster before 15 March 2019 to the XXXVIII International School of Hydraulics.
Remember to register for the ISH 2019 at early bird fee before 22 March 2019!
Looking forward to meeting you at the ISH 2019.
In case of any questions do not hesitate to ask.
With best regards,
On behalf of ISH Organizing Committee,
Monika Kalinowska and Paweł Rowiński
Yafei Jia and Yaoxin Zhang (National Center for Computational Hydroscience and Engineering, The University of Mississippi, USA)
date and time: Monday, 20 May 2019 10:00-18:30
location: Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warsaw, Poland
Please note that there is an option to participate in the CCHE2D course only.
If you are interested in such an option, send an email to sh2019@mazurkas.pl

06.03.2019

Zarząd Główny SHP informuje, iż 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. To najlepsza okazja do rozmowy o sprawach kluczowych dla gospodarki wodnej w Polsce. Z tej okazji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w eksperckim gronie odbędzie się dyskusja o planie przeciwdziałania skutkom suszy. Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Stop Suszy. Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem

http://stopsuszy.pl/konferencja-22-marca-2019r/

Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji udostępnianych przez Wody Polskie w serwisie https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie/


12.12.2018

Zarząd Główny SHP urzejmie informuje o dwóch nadchodzących wydarzeniach w 2019 roku:
  • Konferencja nt. Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, która odbędzie się na UW w dniach 4-5 lipca 2019.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/warsaw2019.html

  • II Międzynarodowe Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne pt. Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, które odbędą się w dniach 10-13 czerwca 2019 r. w Zakopanem i Tatrzańskim Parku Narodowym.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można znaleźć na stronie http://geo.uj.edu.pl/konferencja/tatra2019/


10.01.2018

Zarząd Główny SHP uprzejmie informuje iż w dniu 22 marca 2018 roku odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody” w Poznaniu. Partnerem Konferencji jest Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Konferencja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Wody, który w 2018 roku odbywa się pod hasłem „Natura dla wody – Nature for Water”.  Konferencja adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Nauk o Ziemi i służyć ma wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska młodych hydrologów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

>> Komunikat 1 <<


5.01.2018

Informacja o II Międzynarodowym Forum Młodych pt. „Ochrona Gleby i Wody” oraz o Sympozjum ICCE- 2018 pt. „Wpływ Zmian Klimatycznych na Dynamikę Transportu Rumowiska: Pomiary, Modelowanie i Redukcja” organizowanym w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie w dn. 27-31.08.2018. Szczegółowe informacjetutaj.


06.06.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Międzynarodowej Konferencji „The Disaster Risk Reduction Conference”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 roku w Warszawie. Informacje o Konferencji dostępne są na stronie:

http://www.drr.uw.edu.pl


02.06.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje iż z okazji Roku Rzeki Wisły odbędzie się Konferencja Naukowej pt. „ ZASOBY I PERSPEKTYWY GOSPODAROWANIA WODĄ W DORZECZU WISŁY”, w dniach 16 i 17 listopada 2017 roku w Toruniu. Informacje o Konferencji dostępne są w komunikacie 1:

Komunikat 1

Rejestracja i przekazywanie abstraktów do druku odbywa się poprzez stronę internetową konferencji

07.02.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Międzynarodowej Konferencji: International SWAT Conference and Workshops, która odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2017 roku w Warszawie. Informacje o Konferencji dostępne są na stronie:

http://swat.tamu.edu/conferences/2017/


30.01.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej z Okazji Światowego Dnia Wody pt: „Naturalne i Antropogeniczne zmiany obiegu wody”, która odbędzie się w Poznaniu 22 marca 2017 roku. Informacje o Konferencji dostępne są na stronie:

http://hydrolog.home.amu.edu.pl/konferencja.html


06.10.2016

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Hydrologia Zlewni Zurbanizowanych”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich i Komisję Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego przy współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, Globalnym Partnerstwem dla wody, Komitetem Gospodarki Wodnej PAN oraz Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 22-23 września 2016 roku, zgromadziła ponad 90 uczestników. Uczestnicy konferencji reprezentowali szkoły wyższe, administrację centralną i lokalną, biura projektowe i doradcze oraz firmy wykonawcze z całego kraju.

Konferencję otworzył prezes SHP i jednocześnie prorektor SGGW w Warszawie – prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, podkreślając coraz większa rolę jaką ma hydrologia w rozwoju obszarów zurbanizowanych następnie, dr hab. inż. Eugeniusz Koda dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW przywitał uczestników konferencji życząc ciekawych prezentacji i interesujących dyskusji. W trakcie sesji otwierającej ogłoszono również wyniki VIII edycji Konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą prace dyplomową z hydrologii oraz wręczono nagrody laureatom i dyplomy ich promotorom.

Podczas 6 sesji referatowych i jednej posterowej przedstawiono łącznie 39 prezentacji, które tematycznie zgrupować można w następujące zagadnienia: antropopresja, wezbrania i powodzie, zmiany odpływu, informacja hydro-meteorologiczna, jakość wód w ciekach miejskich oraz zagadnienia różne.

Wybrane prezentacje konferencyjne opublikowane zostały w Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN nr 39, którego wersja cyfrowa dostępna jest do pobrania  >> tutaj <<.


25.05.2016

Zarząd Główny SHP informuje i zaprasza do uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Hydrologia zlewni zurbanizowanych, która odbędzie się 22-23 września 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

   >> Komunikat 2 (MS Word) <<

   >> Komunikat 2 (PDF) <<

>> Komunikat 3 (PDF) <<


28.04.2016

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Technicznej SHP (22-23.09.2016) informuje, iż do prezentacji i publikacji zaakceptowano wstępnie 45 spośród nadesłanych abstraktów.

Instrukcja przygotowania artykułu do publikacji do pobrania

>> Instrukcja dla autorów <<

Karta uczestnictwa w Konferencji do pobrania

>> Karta uczestnictwa <<


25.01.2016

Zarząd Główny SHP informuje i zaprasza do uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Hydrologia zlewni zurbanizowanych, która odbędzie się 22-23 września 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

> Komunikat 1 <<


20.01.2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Konferencji pt. Nowoczesne Metody i Rozwiązania w Hydrologii i Gospodarce Wodnej, która odbędzie się w dniach 25-27 maja 2015 r. w Sosnowcu i Szczyrku.

>> Karta Zgłoszeniowa <<

>> Komunikat I <<


17.11.2014

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Międzynarodowej Konferencji pt. Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych (Disaster Risk Reduction), która odbędzie się w dniach 15-16 października 2015 r. w Warszawie.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.drr.uw.edu.pl

>> Zaproszenie <<


02.09.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o XXIII Ogólnopolskiej Szkole Gospodarki Wodnej Modelowanie w planowaniu i zarządzaniu zasobami wodnymi, która odbędzie się w Krakowie w dniach 24-25 września 2013 roku.

 >> Komunikat <<

>> Formularz rejestracyjny <<


19.07.2013
Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje i zaprasza do uczestnictwa w II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, który odbędzie się w dniach 17-19 września 2014 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

>> Komunikat 1 <<

  >> Karta zgłoszeniowa <<


06.06.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, która odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 24-25 września 2013 roku

>> Informacje <<


06.06.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Praktyczne funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w warunkach rosnących wymagań ekologicznych, która odbędzie się w Szczyrku, 16-18 paŸdziernika 2013 roku

>> Informacje <<


08.02.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA która odbędzie się 20-21.06.2013 r. w Zielonej Górze

>> Informacje <<

 >> Karta zgłoszeniowa <<