Komitet naukowy:

prof. Beniamin WIĘZIK - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Przewodniczący
prof. Kazimierz ADAMOWSKI - University of Ottawa
prof. Elżbieta BAJKIEWICZ-GRABOWSKA - Uniwersytet Gdański
prof. Kazimierz BANASIK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. Andrzej BYCZKOWSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr Jerzy BRZEZIŃSKI - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
prof. Wojciech CHEŁMICKI - Uniwersytet Jagielloński
prof. Jean CUNGE - IHE Delft
prof. Jan DRWAL - Uniwersytet Gdański
dr Marc ERLICH - SOGREAH Grenoble
prof. Wojciech FROEHLICH - Polska Akademia Nauk
prof. Małgorzata GUTRY-KORYCKA - Uniwersytet Warszawski
prof. Stefan IGNAR - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. Andrzej Tadeusz JANKOWSKI - Uniwersytet Śląski
prof. Paweł JOKIEL - Uniwersytet Łódzki
dr Leszek KARWOWSKI - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
prof. Janusz KINDLER - Politechnika Warszawska
prof. Piotr KOWALIK - Politechnika Gdańska
prof. Witold KRAJEWSKI - University of Iowa
prof. Stanisław KRZANOWSKI - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. Roman KRZYSZTOFOWICZ - University of Virginia
prof. Zbigniew KUNDZEWICZ - Polska Akademia Nauk
prof. Artur MAGNUSZEWSKI - Uniwersytet Warszawski
prof. Zdzisław MICHALCZYK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Sadżide MURAT-BŁAŻEJEWSKA - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. Janusz NIEMCZYNOWICZ - University of Lund
prof. Mieczysław OSTOJSKI - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
dr Bogdan OZGA-ZIELIŃSKI - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
prof. Maria OZGA-ZIELIŃSKA - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
prof. Laura RADCZUK - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. Andrzej SADURSKI - Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
prof. Witold STRUPCZEWSKI - Instytut Geofizyki PAN
prof. Romuald SZYMKIEWICZ - Politechnika Gdańska
prof. Stanisław WICHEREK - Universite Paris
prof. Stanisław WĘGLARCZYK - Politechnika Krakowska