Program:

>> Ramowy program Kongresu (aktualizacja: 12.08.2010) <<

>> Program Kongresu (aktualizacja: 05.09.2010) <<

>> Wykaz tematów sesji posterowej (aktualizacja: 30.08.2010) <<


Wytyczne przygotowania referatów i posterów


Sesje referatowe
Czas przeznaczony na referat wynosi 15 minut. Dyskusję przewidujemy pod koniec sesji, po wygłoszeniu wszystkich referatów. W przypadku nieprzewidzianego wypadnięcia referatu z programu, czas przeznaczony na jego wygłoszenie poświecony będzie na dyskusję. Wznowienie referatów nastąpi zgodnie z programem sesji. Do dyspozycji uczestników będzie komputer i rzutnik multimedialny. Pliki z prezentacjami (przygotowanymi w formacie PowerPoint 2003) należy dostarczyć przed sesją (20 minut przed jej rozpoczęciem), kontaktując się z organizatorami i przewodniczącym sesji.

Sesja posterowa
Postery należy przygotować na papierze w formacie B1 (70 x 100 cm), w układzie pionowym. Nie będzie możliwości zainstalowania posterów o większych wymiarach i układzie poziomym. Prosimy o wywieszenie posterów w Centrum Wodnym SGGW (sala wystawowa) na początku 2 dnia Kongresu.