Zgłoszenie uczestnictwa

Kartę zgłoszeniową (pobierz) należy wysłać do dnia 31.10.2009 przez:

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW,
Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska
- z dopiskiem Krajowy Kongres Hydrologiczny,
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa.