Aktualności

Posted on: Listopad 19th, 2013 by admin

25.09.2014

II Krajowy Kongres Hydrologiczny, zorganizowany w dniach 17-19. września 2014 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgromadził ponad 120 uczestników i ok. 40 gości honorowych. W sesji otwierającej Kongres wystąpili m.in. J.M. Rektora SGGW w Warszawie – prof. Alojzy Szymański; Pan Andrzej Kulon, odczytując przesłanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska do uczestników Kongresu (do pobrania), oraz dr Leonard Szczygielski, przekazując zebranym życzenia od Rady MOIIB (do pobrania). W trakcie tej sesji ogłoszono także wyniki VI edycji Konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą prace dyplomową z hydrologii (zob.  http://www.shp.org.pl/konkurs/). Dalsze informacje podano w Raporcie z Kongresu i opracowanych wnioskach. Prezentacje kongresowe opublikowane zostały w dwóch tomach Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (zob. http://www.shp.org.pl/krajowy-kongres-hydrologiczny/ii-krajowy-kongres-hydrologiczny/artykuly/).


23.05.2014

Komitet Organizacyjny informuje, że opłatę kongresową należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Hydrologów Polskich z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 30/122A, 00-927 Warszawa, na konto bankowe nr : 59 1090 1014 0000 0001 0663 2232 z dopiskiem II Kongres Hydrologiczny, imię i nazwisko uczestnika.


04.04.2014

W dniu 23 kwietnia 2014 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się zebranie Komitetu Naukowego II Krajowego Kongresu Hydrologicznego.

Celem spotkania będzie uszczegółowienie programu Kongresu oraz analiza nadesłanych pełnych tekstów referatów.


31.03.2014

Komitet Organizacyjny II Krajowego Kongresu Hydrologicznego informuje, że termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów został przedłużony do dnia 14.04.2014 r.


19.07.2013

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje i zaprasza do uczestnictwa w II Krajowym Kongresie Hydrologicznym, który odbędzie się w dniach 17-19 września 2014 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.