Informacja dla sponsorów

Posted on: Kwiecień 4th, 2014 by admin

Zapraszam Państwa do zaznajomienia się z załączonymi pakietami sponsorskim II Krajowego Kongresu Hydrologicznego organizowanego przez Stowarzyszenie  Hydrologów Polskich (SHP), Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 17÷19 września 2014 roku.

Kongres odbędzie się na kampusie SGGW w Warszawie. W zależności od wybranego pakietu sponsorskiego – złotego, srebrnego bądź brązowego, oferujemy Państwu możliwość promocji marki i firmy, nawiązanie bezpośrednich relacji z naukowcami i praktykami z zakresu hydrologii z całej Polski oraz prezentację działalności firmy. Szczegółowy zakres poszczególnych pakietów zamieszczony jest poniżej.

 Podstawowe informacje o I i II KKH

II Krajowy Kongres Hydrologiczny – II KKH organizowany jest pod patronatem Ministra Środowiska i Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pierwszy Kongres odbył się w 2010 roku i zgromadził prawie 200 uczestników reprezentujących ponad 70 instytucji, w tym 8 instytutów naukowych, 32 szkoły wyższe, 12 jednostek administracji rządowej i samorządowej i 20 firm związanych z branżą wodną.

Celem Kongresu jest stworzenie szerokiego forum do przedstawienia wyników badań i doświadczeń wynikających z zastosowania hydrologii w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej oraz dyskusja nad kierunkami rozwoju hydrologii. W ramach Kongresu poruszana będzie tematyka z zakresu; hydrologii zlewni, rzek i jezior; hydrologicznych podstaw gospodarki wodnej; ekstremalnych zjawisk hydrologicznych; modelowania, prognoz, oceny niepewności i ryzyka w hydrologii; jakości wód powierzchniowych; zarządzania zasobami wodnymi oraz zależności pomiędzy zmianami klimatu a zasobami wodnymi.

 W imieniu organizatorów II KKH zapraszam serdecznie do zaznajomienia się z załączonym pakietem sponsorskim i udział w Kongresie w charakterze Sponsorów. Do zobaczenia na II Krajowym Kongresie Hydrologicznym w dniach 17-19.09.2014 roku w Warszawie.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik

Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Przewodniczący Komitetu Naukowego II KKH

 

Dodatkowe informacje na temat sponsorowania uzyskać można u dr. inż. Leszka Hejduk (Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego) i/lub u pani Marty Mackiewicz.

tel. +48 22 59 35 287; +48 22 59 35 282

e-mail: leszek_hejduk@sggw.pl

e-mail: marta_mackiewicz@sggw.pl

e-mail: info@shp.org.pl

>> Oferta dla sponsorów PDF <<

>> Pakiety sponsorskie PDF <<