Karta zgłoszeniowa

Posted on: Listopad 19th, 2013 by admin

Kartę zgłoszeniową należy wysłać do dnia 31.10.2013 poprzez:

  • e-mail: info@shp.org.pl
  • bądź pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

z dopiskiem II Krajowy Kongres Hydrologiczny

 

„Karta zgłoszeniowa