Komitet naukowy

Posted on: Listopad 19th, 2013 by admin

Kazimierz BANASIK – SGGW Warszawa – Przewodniczący

Kaz ADAMOWSKI – University of Ottawa

Elżbieta BAJKIEWICZ-GRABOWSKA – Uniwersytet Gdański

Andrzej BYCZKOWSKI – SGGW Warszawa

Jean CUNGE – SHF- Société Hydrotechnique de France

Stanisław CZAJA – Uniwersytet Śląski

Marc ERLICH – SOGREAH Grenoble

Wojciech FROEHLICH – IGiPZ PAN Kraków

Małgorzata GUTRY-KORYCKA – Uniwersytet Warszawski

Stefan IGNAR – SGGW Warszawa

Paweł JOKIEL – Uniwersytet Łódzki

Witold SUMISŁAWSKI – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Janusz KINDLER – Politechnika Warszawska

Piotr KOWALIK – Politechnika Gdańska

Witold KRAJEWSKI – University of Iowa

Stanisław KRZANOWSKI – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Roman KRZYSZTOFOWICZ – University of Virginia

Zbigniew KUNDZEWICZ – Polska Akademia Nauk

Artur MAGNUSZEWSKI – Uniwersytet Warszawski

Zdzisław MICHALCZYK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Piotr MAŁOSZEWSKI – Institute of Groundwater Ecology Munich

Sadżide MURAT-BŁAŻEJEWSKA – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Mieczysław OSTOJSKI – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Maria OZGA -ZIELIŃSKA – Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

Joanna POCIASK-KARTECZKA – Uniwersytet Jagielloński

Laura RADCZUK – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Witold STRUPCZEWSKI – Instytut Geofizyki PAN

Romuald SZYMKIEWICZ – Politechnika Gdańska

Stanislas WICHEREK – Université Paris IV Sorbonne

Beniamin WIĘZIK – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Stanisław WĘGLARCZYK – Politechnika Krakowska