Kursy

Posted on: Kwiecień 2nd, 2014 by admin

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o nowo planowanych kursach:

  1. Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej, Kraków, 13-15 marca 2017 r.
  2. Zastosowanie oprogramowania HEC-HMS do transformacji opadu w odpływ w zlewniach naturalnych i antropogenicznych, Kraków, 3-5 kwietnia 2017 r.

Dodatkowe informacje w dokumentach poniżej:

>> Cel i zakres kursów (pdf) <<

>> Karta uczestnictwa (doc) <<