Kursy

Posted on: Kwiecień 2nd, 2014 by admin

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich zaprasza do udziału w kursie „Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej”, który odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2017 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22. Ramowy program kursu oraz karta zgłoszenia znajduje się w poniższych dokumentach.

 Kartę zgłoszenia po wypełnieniu należy odesłać do dnia 20 października 2017 na adres mailowy kierownika kursu mgr inż. Radosława Radonia –  który znajduje się w dokumentach poniżej.

>> Problematyka kursu (pdf) <<

>> Karta zgłoszenia (pdf) <<

 


Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o nowo planowanych kursach:

  1. Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej, Kraków, 13-15 marca 2017 r.
  2. Zastosowanie oprogramowania HEC-HMS do transformacji opadu w odpływ w zlewniach naturalnych i antropogenicznych, Kraków, 3-5 kwietnia 2017 r.

Dodatkowe informacje w dokumentach poniżej:

>> Cel i zakres kursów (pdf) <<

>> Karta uczestnictwa (doc) <<