Kursy

Posted on: Kwiecień 2nd, 2014 by admin

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich zaprasza do udziału w kursie „Zastosowanie oprogramowania HEC-RAS w hydrologii i inżynierii wodnej”, który odbędzie się w dniach 27-29 maja 2019 r. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22.

>> Zakres kursu (.doc) <<

>> Karta zgłoszenia (.docx) <<


Stowarzyszenie Hydrologów Polskich zaprasza do udziału w kursach:

  1. „Zastosowanie oprogramowania HEC-RAS w hydrologii i inżynierii wodnej” w dniach 26-28 marca 2018 r.
  2. „Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej”  w dniach 21-23 maja 2018 r.

Kursy odbędą się w siedzibie PGW Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22.

>> Problematyka i zakres kursów (.pdf) <<

> Karta zgłoszenia (.docx) <<

>> Prezentacja <<