Seminaria SHP

Posted on: Październik 8th, 2013 by admin
20.10.2019

W dniu 20 września 2019 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

 • dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. nadzw. IMGW-PIB: „Metody obliczania średniego niskiego przepływu SNQ”

>> Pobierz prezentację <<

 • prof.nadzw. dr hab. inż. Beniamin Więzik: „Analiza ryzyka w projektowaniu strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych”

>> Pobierz prezentację <<

30.09.2017
W dniu 21 września 2017 r. w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, przy ul. Ciszewskiego 6, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:
 • „Plany przeciwdziałania skutkom suszy jako element zintegrowanego zarządzania ryzykiem suszy” – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk prof. nadzw. IMGW-PIB

>> Pobierz prezentację <<

 • „Hydrologia w operatach wodnoprawnych” – prof. dr hab. inż. Beniamin Więzik

02.10.2015
W dniu 18 września 2015 r. w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, przy ul. Ciszewskiego 6, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:
 • Dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban (DHV Hydroprojekt, Sp. z o.o.): „Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi”,

>> Pobierz prezentację <<

 • Prof. dr hab. Beniamin Więzik (WSA Bielsko-Biała) „Dane hydrologiczne do projektowania ujęć wód powierzchniowych”.

>> Pobierz prezentację <<


09.11.2013

W dniu 8 października 2013 r. w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, przy ul. Ciszewskiego 6, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:
 • Jan Szturc (IMGW-PIB, Ośrodek Teledetekcji Naziemnej): „Radary meteorologiczne w hydrologii”

>> Pobierz prezentację <<

 • Roman Suligowski (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii): „Maksymalne opady na potrzeby hydrologii”

>> Pobierz prezentację <<


21.11.2011

W dniu 14 listopada 2011 r. w Centrum Wodnym SGGW – bud. 42 ul. Nowoursynowska 166, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

 • Marek Zawilski (Politechnika Łódzka): „Problemy obliczania przepływów maksymalnych prawdopodobnych w zlewniach zurbanizowanych”

  >>Pobierz prezentację<<

 • Jarosław Chormański (SGGW w Warszawie): „Doskonalenie modelowania odpływu w zlewni miejskiej przez zastosowanie metod teledetekcji satelitarnej do estymacji powierzchni nieprzepuszczalnych”

  >>Pobierz prezentację<<

21.05.2011

W dniu 20 kwietnia 2011 r. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

 • Tamara Tokarczyk (IMGW-PIB Wrocław): „Analiza przebiegu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej oraz skutków powodzi 2010 w dorzeczu Odry”

  >>Pobierz prezentację<<

 • Tomasz Walczykiewicz (IMGW-PIB Kraków): „Monografia powodzi –Wisła maj-czerwiec 2010”

  >>Pobierz prezentację<<

21.12.2010

W dniu 20 listopada 2010 r. odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono referat:

 • M. Olbrych INCLAM S.A.: „Obsługa, konfiguracja i analiza dwuwymiarowego modelu symulacji GUAD-2D”

  >>Pobierz prezentację<<


  22.04.2009

  W dniu 22 kwietnia 2009 r. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

  • Małgorzata Kłonowska-Olejnik (Uniwersytet Jagielloński): „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na makrofaunę denną”

   >>Pobierz prezentację<<

  • Beniamin Więzik (IMGW Warszawa): „Metody określania przepływu nienaruszalnego – zalety i wady”

   >>Pobierz prezentację<<

  6.11.2008

  W dniu 6 listopada 2008 r. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

  • Sylwester Tyszewski – „Zasoby wodne w metodyce jednolitych bilansów wodnogospodarczych”

   >>Pobierz prezentację<<

  • Beniamin Więzik – „Nowa metoda określenia zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód powierzchniowych”.

   >>Pobierz prezentację<<