Konkurs im. Kazimierza Dębskiego

Posted on: Wrzesień 4th, 2014 by admin

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich ogłasza X edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich do 15.01.2018 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na III Kongresie Hydrologicznym