III Krajowy Kongres Hydrologiczny

Posted on: Czerwiec 2nd, 2017 by admin

III Krajowy Kongres Hydrologiczny
organizowany pod patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego,
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Przemysława Dacy
i  J.M. Rektora SGGW w Warszawie prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego odbędzie się na Wydziale
Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW
w dniach 19-21 września 2018 roku