III Krajowy Kongres Hydrologiczny

Posted on: Czerwiec 2nd, 2017 by admin

III Krajowy Kongres Hydrologiczny organizowany pod patronatem
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy
i  J.M. Rektora SGGW w Warszawie prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w dniach 19-21. września 2018 roku