Informacja dla sponsorów

Posted on: Lipiec 6th, 2017 by admin

Zapraszam Państwa do zaznajomienia się z załączonymi pakietami sponsorskimi III Krajowego Kongresu Hydrologicznego (KKH) organizowanego przez Stowarzyszenie  Hydrologów Polskich (SHP), Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 19÷21 września 2018 roku.

Kongres odbędzie się w kampusie SGGW w Warszawie. W zależności od wybranego pakietu sponsorskiego – złotego, srebrnego bądź brązowego, oferujemy Państwu możliwość promocji marki i firmy, nawiązanie bezpośrednich relacji z naukowcami i praktykami z zakresu hydrologii z całej Polski oraz prezentację działalności firmy. Szczegółowy zakres poszczególnych pakietów zamieszczony jest poniżej.

Celem Kongresu jest stworzenie szerokiego forum do przedstawienia wyników badań i doświadczeń wynikających z zastosowania hydrologii w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej oraz dyskusja nad kierunkami rozwoju hydrologii. W ramach Kongresu poruszana będzie tematyka z zakresu:

 • hydrologii zlewni, rzek, jezior, mokradeł i zbiorników wodnych;
 • ekohydrologii;
 • hydrologicznych podstaw gospodarki wodnej;
 • ekstremalnych zjawisk hydrologicznych;
 • modelowania, prognoz, oceny niepewności i ryzyka w hydrologii;
 • jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • zarządzania zasobami wodnymi;
 • metod teledetekcyjnych i technik GIS w hydrologii;
 • bilansów wodnych;
 • dydaktyki w hydrologii
 • zależności pomiędzy zmianami klimatu a zasobami wodnymi.

W imieniu organizatorów III KKH zapraszam serdecznie do zaznajomienia się z załączonym pakietem sponsorskim i udział w Kongresie w charakterze Sponsorów. Do zobaczenia na III Krajowym Kongresie Hydrologicznym w dniach 19-21.09.2018 roku w Warszawie.

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik

Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Przewodniczący Komitetu Naukowego III KKH

 

Dodatkowe informacje na temat sponsorowania uzyskać można u dr. inż. Leszka Hejduka (Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)

tel. +48 22 59 35 287; +48 22 59 35 282

e-mail: leszek_hejduk@sggw.pl

e-mail: info@shp.org.pl

>> Pakiety sponsorskie (PDF) <<