Karta zgłoszeniowa

Posted on: Lipiec 6th, 2017 by admin

Kartę zgłoszeniową należy wysłać poprzez:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

z dopiskiem III Krajowy Kongres Hydrologiczny

KARTA ZGŁOSZENIOWA.docx