Szkoła Hydrologii

Posted on: Październik 8th, 2013 by admin

Szkoła Hydrologii przewidziana jest dla osób (profesorów, wykładowców, adiunktów i asystentów) prowadzących zajęcia z hydrologii w szkołach wyższych (technicznych, rolniczych i uniwersytetach) i hydrologów zatrudnionych w instytutach badawczych i biurach projektów.

Celem Szkoły Hydrologii jest zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami i kierunkami badań współczesnej hydrologii w aspekcie wprowadzania ich do programów nauczania i  prac badawczych.