Kwalifikacje Hydrologiczne

Posted on: Styczeń 20th, 2014 by admin

W latach 2004-2007 Minister Środowiska potwierdził, wydaniem świadectw, kwalifikacje do sporządzania dokumentacji hydrologicznych 79 specjalistom (hydrologom), po zdaniu przez nich egzaminu przed odpowiednią komisją ministerialną, zgodnie z obowiązującym wówczas Prawem Wodnym. Wykaz członków SHP posiadających uprawnienia do wykonywania ww. dokumentacji hydrologicznych, nadanych przez Ministra Środowiska jest obecnie aktualizowany.


Informacja o możliwości uzyskania kwalifikacji hydrologicznych Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich informuje o podjętej inicjatywie nadawania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych w ramach Stowarzyszenia, na podstawie § 6 pkt 4 i § 7 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia. Opracowano regulamin postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, który został uchwalony w dniu 5 lutego 2014 r., na posiedzeniu Zarządu Głównego SHP. Zgodnie z przyjętym regulaminem i Statutem SHP, uchwalono także regulamin powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z tym Regulaminem Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich powołuje na czas nieokreślony Komisję Egzaminacyjną składającą się z 12 członków. W skład Komisji powoływani są członkowie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich posiadający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, stwierdzone przez Ministra Środowiska.

>> Regulamin postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji <<

>> Regulamin powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej <<

>> Zagadnienia do egzaminu w sprawie stwierdzania kwalifikacji hydrologicznych <<


Informacja o przystąpieniu do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych

Prezydium Zarządu Głównego SHP informuje, że najbliższy egzamin stwierdzający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych odbędzie się 25 października 2019r. w siedzibie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa (Uniwersytet Warszawski).

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych
wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, ul.Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, do dnia 10 września 2019 r.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne wynosi 1268,00 zł., co stanowi 25% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w roku 2018.*)

Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 761 zł. co stanowi 15% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w roku 2018. *)

*) Zgodnie z Uchwałą Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 12/06/2019 z 18 czerwca 2019 r. w sprawie wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne w roku 2019.